آرتا سازه مرصاد

دسته‌بندی آگهی حیاط

 • افزودن به علاقه‌مندی 68 بازدید 17,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 115 بازدید 17,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 62 بازدید 8,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 97 بازدید 9,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 99 بازدید 140,000,000,000 تومان

  حیاط 100 متری کاشانک

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید 140,000,000,000 تومان

  حیاط 100 متری کاشانک (کلنگی)

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 110 بازدید 4,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید 4,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 84 بازدید 4,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 97 بازدید 3,200,000,000 تومان

  حیاط 155 متری درلاله زار

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 86 بازدید 11,000,000,000 تومان

  حیاط 190 متری کوی فیروز نو

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 119 بازدید 3,470,000,000 تومان

  حیاط 2 طبقه میدان ساعت

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 79 بازدید 13,200,000,000 تومان

  حیاط 220 متری در خیابان صائب

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 81 بازدید 7,000,000,000 تومان

  حیاط 225 متری در برق لامع

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید 9,500,000,000 تومان

  حیاط 230 متری سجادیه

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 194 بازدید 24,000,000,000 تومان